Word lid!

Fields marked with an * are required

Meld je hier aan voor Studievereniging HYSTERIA!

Het lidmaatschap van Studievereniging HYSTERIA bedraagt €50,- voor vier studiejaren. Indien aanmelding geschiet na het voltooien van een studiejaar zal de contributie verminderd worden met 25% per voltooid studiejaar, met een maximale vermindering van 75% van de oorspronkelijke contributie.*Het lidmaatschap van Studievereniging HYSTERIA gaat in nadat de contributie is ontvangen door de penningmeester van de vereniging. Na ontvangst van de contributie zult u een bevestiging ontvangen.

De contributie dient overgemaakt te worden naar NL 28 ABNA 0597 2744 52 ten name van SV Hysteria, onder vermelding van “Lidmaatschap + uw volledige naam”.

Lidmaatschap gedurende één jaar:                12,50 euro
Lidmaatschap gedurende twee jaar:              25,00 euro
Lidmaatschap gedurende drie jaar:                37,50 euro
Lidmaatschap gedurende vier jaar:                50,00 euro

**De Statuten, het Huishoudelijk Regelement en de Privacy Policy van Studievereniging HYSTERIA kunnen te allen tijde worden opgevraagd bij het bestuur, middels een e-mail naar secretaris@svhysteria.nl.

***De nieuwsbrief zal maandelijks worden verstuurd naar leden van studievereniging HYSTERIA. Als lid is er altijd een mogelijkheid tot uitschrijving onderaan de nieuwsbrief.

****Als lid van Studievereniging HYSTERIA heeft u recht op een kortingskaart bij Aspen Valley in Enschede. Middels deze pas ontvangt u 30% korting op drinken en (meestal) gratis entree. Enkel op Red Bull, Corona, Desperados en Smirnoff Ice ontvangt u echter geen korting. Middels de pas kunt u aantonen dat u lid bent van de vereniging en ontvangt u ook bij andere sponsoren korting. Restaurant Sorrentino biedt namelijk ook 20% korting op het eten van de gehele bestelling. Middels de actieve toestemming gaat u akkoord met het verstrekken van persoonsgegevens aan Aspen Valley, dit betreft: uw naam en e-mailadres.
*****Studievereniging HYSTERIA heeft een samenwerking met NU’91. NU’91 is een beroepsorganisatie die zich inzet voor de belangen van gezondheidszorgers. Middels de aanmelding en actieve toestemming ontvangt u een gratis lidmaatschap van NU’91 gedurende de opleiding. Tevens gaat u middels de aanmelding en actieve toestemming akkoord met het verstrekken van (persoons)gegevens aan NU’91, dit betreft: uw naam, e-mailadres, startjaar studie en de verwachte afstudeerdatum.

 

Vragen of geen bevestiging ontvangen? Neem dan contact op met secretaris@svhysteria.nl of kom langs in Enschede/Deventer!