Symposium Hysteria

Donderdag 17 mei organiseert Hysteria het Symposium. In het teken van de dag van de verpleging is er een mogelijkheid om je te verdiepen in bepaalde vakgebieden en wat er allemaal mogelijk is binnen de gezondheidszorg. Iedereen die interesse heeft in de zorg, kan deelnemen aan het synposium. Je hoeft dus geen lid te zijn van Hysteria.

Er komen sprekers, uit verschillende vakgebieden binnen de zorg, iets vertellen. Van iemand van de EHBO tot een scan-arts in de levenseinde kliniek. 

De dagindeling is als volgt:
12:30 Inloop
13:00 Start programma symposium
13:00 t/m 16:30 [Programma volgt]
16:30 Afsluiting met aansluitend een netwerkborrel

Julia