Symposiumcommissie

Elk jaar rond 12 mei zet s.v. HYSTERIA het jaarlijkse symposium neer. Maar die komt er natuurlijk niet vanzelf. Deze wordt georganiseerd door een paar leden van HYSTERIA.

Met z’n allen zorgen we ervoor dat er sprekers worden gevonden en dat ze alle informatie hebben die ze nodig hebben voor het symposium. Denk hierbij ook aan de lokalen regelen, helpers regelen voor de dag zelf, ect. Daarnaast organiseren wij dit jaar een netwerkborrel aansluitend aan het symposium, waarbij sprekers en bedrijven in gesprek kunnen gaan met de studenten. We hopen dat dit een groot succes wordt.

Wij hopen iedereen die het leuk lijkt te zien bij het symposium.

symposium@svhysteria.nl