Privacy Policy

Sinds mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In de Privacy Policy leest u wat dit betekent voor u.
Indien er vragen zijn omtrent de Privacy Policy van Studievereniging HYSTERIA, dient u contact op te nemen met de privacy functionaris  middels een e-mail naar privacyfunctionaris@svhysteria.nl

Privacy Policy s.v. HYSTERIA (versie 1, 2021)