PR-commissie

De PR-commissie is een leuke, gezellige commissie met Evelien als voorzitter, Merel als vaste notulist en Puck, Fleur en Indy als algemeen lid. Vanuit het bestuur worden we ondersteund door Jonathan, commissaris externe betrekkingen. Hij houdt contact met de rest van het bestuur en is ook aanwezig bij onze vergaderingen.
Onze taak is voornamelijk het promoten van evenementen georganiseerd door de activiteitencommissie. Wij maken posters voor activiteiten en promoten deze op de sociale media, hierbij proberen we zo veel mogelijk leden te bereiken. Ook zorgen we ervoor dat de sociale media van s.v.HYSTERIA up-to-date blijft. We vergaderen elke 2 weken en hierin overleggen we wie welke taak op zich neemt. Door de voorzitter wordt voor elke vergadering de agenda gemaakt en de vergadering geleid. Door de notulist worden ondertussen alle afspraken opgenomen in de notulen, deze zijn achteraf weer terug te lezen door de andere leden van de commissie.