Bestuur

XXIX Bestuur 2023-2024

Het bestuur is het aanstuursorgaan van de vereniging. Zij verplicht zich tot het behartigen van de belangen van haar leden. Het negentwintigste bestuur der studievereniging HYSTERIA bestaat uit zes enthousiaste studenten van de opleidingen Verpleegkunde en Gezondheid & Technologie. Het bestuur neemt zitting voor één collegejaar, word gekozen door het vorige bestuur en word ingestemd door leden op de Algemene Leden Vergadering (ALV). Het gehele bestuur wisselt jaarlijks in februari.
Het huidige bestuur is als volgt:

Demi de Cler – 18 jaar
Voorzitter
Voorzitter@svhysteria.nl
06-83231058


Jet Maas – 20 jaar
Secretaris
Secretaris@svhysteria.nl
06-39100776


Daan Wigger – 21 jaar
Penningmeester
Penningmeester@svhysteria.nl
06-51518085


Teuntje Siemes- 19 jaar
Commissaris Interne Betrekkingen Enschede
Interne@svhysteria.nl
06-11188123


Annabelle Bosgoed- 18 jaar
Commissaris Interne Betrekkingen Deventer
Internedeventer@svhysteria.nl
06-28388376

Yora Sellink – 18 jaar
Commissaris Externe Betrekkingen
externe@svhysteria.nl
06-83791337

Van linksboven naar rechtsboven: Yora Sellink, Daan Wigger, Annabelle Bosgoed, Teuntje Siemes

Van linksonder naar rechtsonder: Demi de Cler, Jet Maas