Bestuur

XXVIII Bestuur 2022-2023

Het bestuur is het aanstuursorgaan van de vereniging. Zij verplicht zich tot het behartigen van de belangen van haar leden. Het achtentwintigste bestuur der studievereniging HYSTERIA bestaat uit vijf enthousiaste studenten van de opleidingen Verpleegkunde en Gezondheid & Technologie. Het bestuur neemt zitting voor één collegejaar, word gekozen door het vorige bestuur en word ingestemd door leden op de Algemene Leden Vergadering (ALV). Het gehele bestuur wisselt jaarlijks in februari.
Het huidige bestuur is als volgt:

Lynn Leferink – 21 jaar
Voorzitter
Voorzitter@svhysteria.nl
06-29836867


Loes Imming – 20 jaar
Secretaris
Secretaris@svhysteria.nl
06-27343791


Bo Jansen – 22 jaar
Penningmeester
Penningmeester@svhysteria.nl
06-19524086


Daniek Veenhoven – 19 jaar
Commissaris Interne Betrekkingen Enschede
Interne@svhysteria.nl
06-23651701


Emma Gerritsen – 20 jaar
Commissaris Interne Betrekkingen Deventer
Internedeventer@svhysteria.nl
06-81514867