Eerstejaarscommissie

Onze Eerstejaarscomissie! De eerstejaarscommissie is een vrij kleine, maar gezellige commissie en bestaat uit de volgende 6 eerstejaarsleden: Anna, Hilde, Jaap, Jasmijn, Merle en ikzelf. Daarnaast ondersteunen Sam en Iris ons vanuit het bestuur.

In de eerstejaarscommissie organiseer je samen met andere commissieleden een knallend eerstejaarsfeest met een leuk thema. We regelen een locatie waar het feest gehouden kan worden en alle andere dingen die bij een feest organiseren komen kijken. Iedereen binnen de commissie heeft een eigen taak.

Merle en Jaap zijn secretaris binnen de eerstejaarscommissie, zij zorgen dat er notulen gemaakt worden tijdens de vergaderingen. Zij notuleren wat er gezegd wordt en welke afspraken er zijn gemaakt. Jasmijn vervult de rol als penningmeester, zij houdt zich bezig met de begroting van de commissie. Zij houdt bij welke uitgaven er worden gedaan en of dit past binnen het budget. Anna en Hilde zijn algemeen commissielid, zij ondersteunen iedereen. Zij kijken dus de ene week mee met de penningmeester en de andere week helpen ze mij bijvoorbeeld om een agenda te maken.

Ik (Julia) ben de voorzitter van de eerstejaarscommissie, ik maak elke week de agenda en leid de vergaderingen.

Als commissie vergaderen we een keer in de week a twee weken, naarmate het feest dichterbij komt vergaderen we zeker een keer in de week om te zorgen dat alles soepel verloopt.

Hopelijk zien we jullie allemaal op het eerstejaarsfeest!

Groetjes van de eerstejaarscommissie

Julia ten Hoeve
Voorzitter Eerstejaarscommissie